Про розгляд заяви Швед Г.В. щодо перепоховання батька Табали В.Ф.

ЖАШКІВСЬКА  ІСЬКА РАДА  ЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я
від ______________                                                                     № ______

Про розгляд заяви Швед Г.В.
щодо перепоховання батька
Табали В.Ф.

 

Розглянувши заяву Швед Галини Володимирівни від 17.10.2017, довідку Жашківського районного управління Держспоживслужби в Черкаській області від 13.10.2017 року №01-01-15/147  та керуючись ДСанПіН 2.2.2.028-99 «Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання кладовищ в населених пунктах України» та п.11 ст.30, 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 21 Закону України «Про поховання та похоронну справу» виконавчий комітет Жашківської міської ради

В И Р І Ш И В :

1.    Швед Галині Володимирівні погодити перепоховання останків трупу батька Тадали Володимира Федоровича, померлого 23.12.1974 року  при умові суворого дотримання інструкції «Про порядок поховання, утримання кладовищ і організації ритуального обслуговування в населених пунктах України» КДІ – 204/12 Україна 182-91 з старого кладовища на центральне, місце №00336.

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника виробничого управління житлово-комунального господарства Муштаєва М.О.

 

Міський  голова                                                       І. Цибровський


ПОГОДЖЕНО

Начальник
 відділу юридичного забезпечення – юрисконсульт                                   В.Куровська