Про присвоєння поштової адреси нерухомому майну по вул. Миру,5 орієнтовною площею 0,0030га

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я

від  ____________                                                                               №  _____
     
Про присвоєння адреси
нерухомому майну  по вул. Миру, 5
в м. Жашкові


Розглянувши  заяву Брунь Людмили Петрівни від 21.09.2017 року, витяг з рішення Жашківської міської ради від 15.09.2017 року №22-44/VII, акт обстеження земельної ділянки від 18.10.2017 року та керуючись Порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Жашківської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 22.05.2014, ст.ст. 31, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Жашківської міської ради
                                                                                                     

В И Р І Ш И В:


1.    Присвоїти адресу нерухомому майну, а саме: земельній ділянці, орієнтовною площею 0,0030 га, дозвіл на розроблення проекту землеустрою на яку надано рішенням міської ради від 15.09.2017 №22-44/VII: вулиця Миру, 5-б м. Жашкова Черкаської області.

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.Міський  голова                                                        І. Цибровський
ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення -юрисконсульт                             В. Куровська