Про погодження намірів Чернецького О.М. щодо реконструкції житлового будинку та буд. гаража по вул. Дунаєвського,12

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
П Р О Е К  Т     Р І Ш Е Н Н Я


від  ___________                                                                             № _______

Про погодження намірів Чернецького О.М.
щодо реконструкції житлового будинку та
будівництва гаража по вул. Дунаєвського, 12
м. Жашкова

Розглянувши заяву Чернецького Олександра Миколайовича від 25.09.2017 року, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 01.03.2017, інші документи на 8 аркушах , погодження відділу економічного розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Жашківської РДА від 25.09.2017 та відповідно до пп. 9 власних повноважень ч.1 ст.31, ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», виконавчий комітет Жашківської міської ради
                                   

ВИРІШИВ:

1.    Погодити наміри Чернецького Олександра Миколайовича щодо реконструкції житлового будинку  та будівництва гаража по вул. Дунаєвського, 12  м. Жашкова Черкаської області .

2.    Якщо реконструкцію та будівництво об'єктів не розпочато впродовж двох років  від дня   прийняття, дане рішення  втрачає чинність.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.

 Міський голова                                                                          І. Цибровський
   

ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт                                                В. Куровська