Про погодження намірів ТОВ «Енерго-Інновації» щодо реконструкції нежитлової будівлі за адресами: вул. Євгенії Любомської, 7-а2, м. Жашкова

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
П Р О Е К  Т     Р І Ш Е Н Н Я


від  ___________                                                                             № _______

Про погодження намірів ТОВ «Енерго-Інновації»
щодо реконструкції нежитлової  будівлі
за адресами: вул. Євгенії Любомської, 7-а2,
м. Жашкова

Розглянувши заяву ТОВ «Енерго-Інновації» від 09.10.2017 року, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2017-5 шт., інші документи на 5 аркушах  та відповідно до пп. 9 власних повноважень ч.1 ст.31, ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», виконавчий комітет Жашківської міської ради                                    

ВИРІШИВ:

1.    Погодити наміри ТОВ «Енерго-Інновації» щодо реконструкції нежитлової  будівлі  по вул. Євгенії Любомської, 7-а2  м. Жашкова Черкаської області .

2.    Якщо реконструкцію об'єкту не розпочато впродовж двох років  від дня   прийняття, дане рішення  втрачає чинність.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.Міський голова                                                                          І. Цибровський
   

ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт                                                В. Куровська