Про погодження намірів Скиби М.Г. щодо реконструкції нежитлових будівель по вул. Заводській, Спортивній

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
П Р О Е К  Т     Р І Ш Е Н Н Я


від  ___________                                                                             № _______

Про погодження намірів Скиби М.Г.
щодо реконструкції нежитлових будівель
за адресами: вул. Заводська, 35; 37; 39,
вул. Спортивна, 1-в, 1-г м. Жашкова


Розглянувши заяву Скиби Марії Григорівни від 09.10.2017 року, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09.08.2017-5 шт., інші документи на 25 аркушах  та відповідно до пп. 9 власних повноважень ч.1 ст.31, ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», виконавчий комітет Жашківської міської ради
                                   

ВИРІШИВ:


1.    Погодити наміри Скиби Марії Григорівни щодо реконструкції нежитлових  будівель по вул. Заводській, 35; Заводській, 37; Заводській, 39; Спортивній,1-в; Спортивній,1-г  м. Жашкова Черкаської області .

2.    Якщо реконструкцію об'єктів не розпочато впродовж двох років  від дня   прийняття, дане рішення  втрачає чинність.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.Міський голова                                                                          І. Цибровський
   

ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт                                                В. Куровська