Про погодження намірів Скиби І.В. щодо реконструкції нежитлових будівель по вул. Вячеслава Чорновола,16

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
П Р О Е К  Т     Р І Ш Е Н Н Я


від  ___________                                                                             № _______

Про погодження намірів Скиби І.В.
щодо реконструкції житлового будинку
по вул. В′ячеслава Чорновола,16 м. Жашкова


Розглянувши заяву Скиби Ігоря Володимировича від 28.09.2017 року, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 22.10.2013, інші документи на 6 аркушах  та відповідно до пп. 9 власних повноважень ч.1 ст.31, ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», виконавчий комітет Жашківської міської ради                                   

ВИРІШИВ:

1.    Погодити наміри Скиби Ігоря Володимировича щодо реконструкції житлового будинку по вул. В′ячеслава Чорновола, 16 м. Жашкова Черкаської області .

2.    Якщо реконструкцію об'єкту не розпочато впродовж двох років  від дня   прийняття, дане рішення  втрачає чинність.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.Міський голова                                                                          І. Цибровський
   

ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт                                                В. Куровська