Про погодження намірів Зеляк А.М. та Зеляк О.І. щодо будівництва житлового будинку та госпспоруд по вул. Святковій,19

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
П Р О Е К  Т     Р І Ш Е Н Н Я


від  ___________                                                                             № _______

Про погодження намірів Зеляка А.М. та Зеляк О.І.
щодо будівництва житлового будинку та
господарських споруд по вул. Святковій,19
м. Жашкова

    
            Розглянувши заяву Зеляка Андрія Михайловича та Зеляк Ольги Ігорівни від 17.10.2017 року, інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об′єкта нерухомого майна від 05.07.2016, інші документи на 9 аркушах та відповідно до пп. 9 власних повноважень ч.1 ст.31, ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», виконавчий комітет Жашківської міської ради                                    

ВИРІШИВ:

1.    Погодити наміри Зеляка Андрія Михайловича та Зеляк Ольги Ігорівни щодо будівництва житлового будинку  і господарських споруд по вул. Святковій, 19  м. Жашкова Черкаської області .

2.    Якщо будівництво об'єктів не розпочато впродовж двох років  від дня   прийняття, дане рішення  втрачає чинність.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.Міський голова                                                                          І. Цибровський
   
ПОГОДЖЕНО:
Начальник
відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт                                                В. Куровська