Про погодження демонтажу частини житлового будинку та госп.споруд по вул. Святковій, 19 Зеляк А.М. та О.І

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
П Р О Е К Т      Р І Ш Е Н Н Я


від  ____________                                                                                №  _____

Про погодження демонтажу
житлового будинку та господарських споруд
Зеляк А.М. та Зеляк О.І. по вул. Святковій, 19
м. Жашкова

Розглянувши заяву Зеляка А.М. та Зеляк О.І. від 12.10.2017 року, інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об′єкта нерухомого майна від 05.07.2016 , інші документи на 6 аркушах, з метою запобігання аварійної ситуації та відповідно до пп. 9 власних повноважень ч.1 ст.31, ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», постанови КМУ від 13.04.2011 №466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», виконавчий комітет Жашківської міської ради
                                   

ВИРІШИВ:

1.    Погодити демонтаж житлового будинку та господарських споруд по вул. Святковій, 19 в м. Жашкові Черкаської області.

2.    Зобов'язати Зеляка Андрія Михайловича та Зеляк Ольгу Ігорівну погодити з виробничим управлінням житлово-комунального господарства місце вивезення будівельного сміття.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.Міський голова                                                                          І. Цибровський


ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт                                                В. Куровська