Про надання матеріальної допомоги жителям міста 20.10.2017

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
П Р О Е К Т       Р І Ш Е Н Н Я

від  __________                                                                          № ________

Про  надання матеріальної
допомоги жителям міста

Розглянувши заяви Чвикова В.М. від 21.09.2017, інші документи на 9 арк., Посєвіна В.О. від 27.09.2017, інші документи на  9 арк., Коломієць С.В. від 11.1009.2017, інші документи  на 10 арк.,  Півнева В.В. від 17.10.2017, інші документи на 9 арк., Лисак Л.П. від 17.10.2017,  інші документи на 10 арк., Євтушенко Н.М. від 18.10.2017, інші документи на 7 арк., Кирилюк Ю.С. від 09.10.2017, інші документи на 7 арк., Коваленко К.П. від 10.08.2017, інші документи на 6 арк., Горошко Г.В. від 18.10.2017, інші документи на 11 арк. - 2 пакети та відповідно до Бюджетного кодексу України, підпункту 4 власних повноважень ст. 28, ст. 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та керуючись рішенням Жашківської міської ради №3-10/VIІ від 25.12.2015  «Про Програму соціального захисту жителів міста Жашкова, які перебувають у складному матеріальному становищі на 2016-2017 роки», виконавчий комітет Жашківської міської ради
                                                                                                  

ВИРІШИВ:

1.  Надати матеріальну допомогу жителям міста:
- Чвикову Володимиру Миколайовичу, який проживає по вул. Миру, 8 кв.3 м. Жашкова -  ________ ( ________ ) грн. 00 коп. на лікування;
- Посєвіну Валерію Олексійовичу, який проживає по вул. Крилова, 3 м. Жашкова – ______ (________) грн. 00 коп. на лікування;
- Коломієць Світлані Володимирівні, яка проживає по вул. Соборній, 2 кв.2 м. Жашкова - ________ ( _________ ) грн. 00 коп. на лікування доньки;
- Півневу Василю Васильовичу, який проживає по вул. Ковпака, 4 м. Жашкова – ______ ( _________ ) грн. 00 коп. на лікування;
-  Лисак Людмилі Петрівні, яка проживає по вул. Миру, 23-а  м. Жашкова – _______ (_________) грн. 00 коп. на лікування;
- Євтушенко Наталії Миколаївні, яка проживає по вул. Перемоги, 30 кв.8, м. Жашкова - __________ (___________) грн. 00 коп. на лікування;
- Кирилюк Юлії Сергіївні, яка проживає по вул. Городищанській, 46, м. Жашкова - __________ (___________) грн. 00 коп. на лікування;
- Коваленко Катерині Петрівні, яка проживає по вул. Шевченка, 4-а кв.29 м. Жашкова - __________ (___________) грн. 00 коп. на лікування
- Горошко Галині Василівні, яка проживає по провул. Вокзальному,32 м. Жашкова - __________ (___________) грн. 00 коп. на лікування.


2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу фінансово-господарського забезпечення Дроговіз Н.Д.
Міський голова                                                              І. ЦибровськийПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення – юрисконсульт                      В. Куровська