Про впорядкування поштової адреси домоволодінь по вул.Маяковського м.Жашкова

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я

від  ____________                                                                               №  _____
     
Про впорядкування поштової адреси
домоволодінь  по вул. Маяковського
в м. Жашкові

Розглянувши  заяву Лопух Ольги Прокопівни від 09.10.2017 року, акт обстеження земельної ділянки від 18.10.2017 року та керуючись Порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Жашківської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 22.05.2014, ст.ст. 31, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Жашківської міської ради                                                                                                      

В И Р І Ш И В:

1.    Підтвердити поштову адресу домоволодіння  Лопух  Ольги  Прокопівни: вул. Маяковського, 22 м. Жашкова Черкаської області.

2.    Присвоїти поштову адресу домоволодінню Шеремета Євгенія Костянтиновича : вулиця Маяковського, 20-а м. Жашкова Черкаської області.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.Міський  голова                                                        І. Цибровський

ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення -юрисконсульт                             В. Куровська