Про затвердження схеми благоустрою по вул. Перемоги,1д, 1д1 Байрака В.І.

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

П Р О Е К  Т     Р І Ш Е Н Н Я


від  ____________                                                                                    № _______


Про затвердження схем благоустрою
тимчасових споруд  для провадження
підприємницької діяльності
по вул. Перемоги,1-д; 1-д1
ФОП Байрака В.І.

Розглянувши заяву ФОП Байрака В.І. від 09.10.2017 та відповідно до Правил благоустрою, санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку в м. Жашкові, затверджених рішенням міської ради від 09.09.2014 №39-4/VI, п. 4.4.6 типового договору особистого строкового сервітуту для обслуговування ТС, ст. 33 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” від 17.02.2011 №3038-VI та державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування і забудову міських і сільських поселень», виконавчий комітет Жашківської міської ради                                    

ВИРІШИВ:

1.    ФОП  Байраку Василю Івановичу  затвердити схеми  для проведення благоустрою біля тимчасових споруд  для провадження підприємницької діяльності по вул. Перемоги,1-д; 1-д1  відповідно до план-схем, що додаються.

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.Міський голова                                                                     І. Цибровський


ПОГОДЖЕНО:
Начальник
 відділу юридичного забезпечення-юрисконсульт                            В. Куровська