Про погодження намірів Яненко Н. Д. щодо будівництва господарської будівлі по вул. Олексія Береста, 24 м. Жашкова

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

П Р О Е К  Т      Р І Ш Е Н Н Я


від  ____________                                                                                № _______

Про погодження намірів Яненко Н. Д.
щодо будівництва господарської будівлі
по вул. Олексія Береста, 24
м. Жашкова


Розглянувши заяву Яненко Наталії Дмитрівни від 07.09.2017 року, витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 14.06.2005 року, інші документи на 5 аркушах,  погодження відділу економічного розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Жашківської РДА від 07.09.2017 та відповідно до пп. 9 власних повноважень ч.1 ст.31, ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», виконавчий комітет Жашківської міської ради
                                   

ВИРІШИВ:

1.    Погодити наміри Яненко Наталії Дмитрівни  на будівництво господарської будівлі по вул. Олексія Береста, 24 м. Жашкова Черкаської області .

2.    Якщо будівництво об′єкту не розпочато впродовж двох років  від дня   прийняття, дане рішення  втрачає чинність.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.
Міський голова                                                                          І. Цибровський
   


ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт                                                В. Куровська