Про погодження намірів Мельника В.Р. щодо будівництва гаража по вул. Павлова, 7 м. Жашкова

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
П Р О Е  К Т    Р І Ш Е Н Н Я


від  _____________                                                                      № ________

Про погодження намірів Мельника В.Р.
щодо будівництва гаража
по вул. Павлова, 7
м. Жашкова


Розглянувши заяву Мельника Володимира Радіоновича від 05.09.2017 року, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 16.02.2016 року, інші документи на 4 аркушах  та відповідно до пп. 9 власних повноважень ч.1 ст.31, ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», виконавчий комітет Жашківської міської ради                                

ВИРІШИВ:

1.    Погодити наміри Мельника Володимира Радіоновича  на будівництво гаража  по вул. Павлова, 7  м. Жашкова Черкаської області .

2.    Якщо будівництво об'єкту не розпочато впродовж двох років  від дня   прийняття, дане рішення  втрачає чинність.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.Міський голова                                                                          І. Цибровський
   

ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт                                                В. Куровська