Про затвердження скоригованих тарифів на виробництво, Транспортування та постачання теплової енергії для бюджетних організацій та інших споживачів

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
П Р О Е К Т        Р І Ш Е Н Н Я
 
від __________                                                                                № ______

Про затвердження скоригованих  тарифів на виробництво,
Транспортування та постачання теплової енергії
для бюджетних організацій та інших споживачів


Розглянувши клопотання Жашківського підприємства теплових мереж від 11.09.2017 року №115, інші документи на 4 аркушах, Інвестиційну програму Жашківського ПТМ на 2017 рік, затверджену рішення виконкому від 20.01.2017 року №3, ст.8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Постанову КМУ від 01.06.2011 №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», заслухавши директора ПТМ Бурлуцького В.М., який доповів про необхідність коригування існуючих тарифів у зв'язку зі зміною ціни на природний газ та відповідно до п.2 власних повноважень, ст. 28 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Жашківської міської ради      

ВИРІШИВ :  

1.    Затвердити скориговані тарифи на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для бюджетних організацій та інших споживачів  з 01.10.2017   відповідно додатку, що  додається.

2.    Рішення виконавчого комітету від 20.01.2017 №4 в частині тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для бюджетних установ і організацій та інших споживачів вважати таким, що втратило чинність.

3.    Керуючій справами (секретареві) виконавчого  комітету Тернавській О.В. оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Жашківської міської ради та в газеті «Жашківщина».

4.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Мельник А.В.

   

 

Міський голова                                                              І. ЦибровськийПОГОДЖЕНО:
Начальник відділу юридичного забезпечення
-юрисконсульт                                                                                            В. Куровська