Про взяття на квартирний облік Дрозденко О.В.

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

П Р О Е К  Т     Р І Ш Е Н Н Я

від  ____________                                                                       № _______
     
Про взяття на квартирний облік
Дрозденко О.В.


Розглянувши  заяву Дрозденко Оксани Володимирівни від 28.08.2017, інші документи на 7 аркушах та відповідно до п. 18, 21 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР (далі-Правила), затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 №470, Порядку ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2011 №238,  ст.ст. 42, 45 Житлового кодексу УРСР, п. 2 ч. а) ст. 30, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Жашківської міської ради
                                                                                                

В И Р І Ш И В:


1.    Дрозденко Оксану Володимирівну внести до переліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов, для першочергового надання житлового приміщення.


2.    Головному  спеціалісту відділу юридичного забезпечення-юрисконсульту Мінькович В.О. подати реєстратору Управління житлово-комунального господарства Черкаської ОДА форму подання інформації до Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов про взяття на квартирний облік Дрозденко Оксану Володимирівну.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови Мельник А.В.

 


Міський голова                                                                  І. Цибровський

ПОГОДЖЕНО:
Начальник
відділу юридичного забезпечення-юрисконсульт                                                 В. Куровська