Про присвоєння поштової адреси, нерухомому майну а саме: земельній ділянці площею 0,003 га по вул. Лікарняній, 32-в в м. Жашкові

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
П Р О Е К Т      Р І Ш Е Н Н Я

від  ___________                                                                               №  ________
     
Про присвоєння поштової адреси, нерухомому майну
а саме: земельній ділянці площею 0,003 га  по вул. Лікарняній, 32-в
в м. Жашкові


Розглянувши заяву Сергійчука Володимира Олександровича від 19.07.2017 року, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.07.2017 року №91683932  та керуючись Порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Жашківської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 22.05.2014, ст.ст. 31, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою надання у власність земельної ділянки  заявнику, виконавчий комітет Жашківської міської ради                                                                                                     

В И Р І Ш И В:

1.    Присвоїти поштову адресу нерухомому майну, а саме: земельній ділянці площею 0,003 га : вулиця Лікарняна, 32-в, гараж №6 м. Жашкова Черкаської області.

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.

 Міський  голова                                                        І. ЦибровськийПОГОДЖЕНО:

Головний спеціаліст
відділу юридичного забезпечення -юрисконсульт                             В. Мінькович