Про погодження намірів Сергійчука В.О. щодо будівництва індивідуального гаража по вул. Лікарняній, 32 м. Жашкова

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я


від  _____________                                                                                №  ______

Про погодження намірів Сергійчука В.О.
щодо будівництва індивідуального гаража
по вул. Лікарняній, 32 м. Жашкова

 

Розглянувши заяву Сергійчука Володимира Олександровича від 24.07.2017 року, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності  від 11.07.2017 та відповідно до пп. 9 власних повноважень ч.1 ст.31, ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», виконавчий комітет Жашківської міської ради

ВИРІШИВ:

1.    Погодити наміри Сергійчука Володимира Олександровича  на будівництво індивідуального гаража по вулиці Лікарняній, 32-в гараж №6 м. Жашкова Черкаської області на земельній ділянці площею 0,003 га .

2.    Якщо будівництво гаража не розпочато впродовж двох років  від дня   прийняття, дане рішення  втрачає чинність.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.
Міський голова                                                                          І. Цибровський


ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт                                                В. Куровська