Про погодження намірів Бондаренка О.А. щодо будівництва житлового будинку по вул. Кленовій, 22 м. Жашкова

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

від  _____________                                                                                № _____

Про погодження намірів Бондаренка О.А.
щодо будівництва житлового будинку
по вул. Кленовій, 22
м. Жашкова      

 

Розглянувши заяву Бондаренка Олега Анатолійовича від 24.07.2017 року, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 31.05.2017 року, інші документи на 4 аркушах  та відповідно до пп. 9 власних повноважень ч.1 ст.31, ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», виконавчий комітет Жашківської міської ради
                                   

ВИРІШИВ:


1.    Погодити наміри Бондаренка Олега Анатолійовича  на будівництво житлового  будинку  по вул. Кленовій, 22  м. Жашкова Черкаської області .

2.    Якщо будівництво об'єкту не розпочато впродовж двох років  від дня   прийняття, дане рішення  втрачає чинність.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.
Міський голова                                                                          І. Цибровський


ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт                                                В. Куровська