Про погодження демонтажу частини житлового будинку Гуменюк О.Є. по вул. Соборній,42

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я


від  _________________                                                                                 №  ____

Про погодження демонтажу
½  частини житлового будинку Гуменюк О.Є.
по вул. Соборній, 42 м. Жашкова

Розглянувши заяву Гуменюк О.Є. від 14.08.2017 року, Державний акт на право власності на земельну ділянку від 28.03.2007 року, витяги про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 20.03.2003; 14.06.2005, інші документи на 5 аркушах, з метою запобігання аварійної ситуації та відповідно до пп. 9 власних повноважень ч.1 ст.31, ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», постанови КМУ від 13.04.2011 №466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», виконавчий комітет Жашківської міської ради                                    

ВИРІШИВ:

1.    Погодити демонтаж ½ частини житлового будинку Гуменюк Оксани Євгеніївни по вул. Соборній, 42 в м. Жашкові Черкаської області.

2.    Зобов'язати Гуменюк О.Є. погодити з виробничим управлінням житлово-комунального господарства місце вивезення будівельного сміття.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.Міський голова                                                                          І. Цибровський


ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт                                                В. Куровська