Про підтвердження поштової адреси нерухомого майна Жашківського районного спортивно- технічного клубу (ТСОУ) України

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

П Р О Е К Т       Р І Ш Е Н Н Я

від  _____________                                                                                №  ____
     
Про підтвердження поштової адреси
нерухомого майна Жашківського районного спортивно-
технічного клубу (ТСОУ) України


Розглянувши  заяву директора Жашківського районного спортивно-технічного клубу товариства сприяння обороні України від 15.08.2017 року, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 20.02.2017,  Державний акт на право постійного користування землею від 17.09.1997 року, інші документи на 8 аркушах та керуючись Порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Жашківської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 22.05.2014, ст.ст. 31, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Жашківської міської ради                                                                                                      

В И Р І Ш И В:

1.    Підтвердити поштову адресу нерухомого майна Жашківського районного спортивно-технічного клубу товариства сприяння обороні України:  вулиця Соборна,100 м. Жашкова Черкаської області.

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.
Міський  голова                                                        І. Цибровський
ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення -юрисконсульт                             В. Куровська