Про підтвердження поштової адреси домоволодіння Козименка Ю.О. по вул. Котляревського,2

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
П Р О Е К Т       Р І Ш Е Н Н Я

від  _____________                                                                                №  ____
     
Про підтвердження поштової адреси
домоволодіння  Козименка Ю.О. по
вул. Котляревського, 2/7 в м. Жашкові

 

Розглянувши  заяву Козименка Юрія Олександровича від 03.08.2017 року, витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.05.2017 (інд.  №86744615; №86785475), акт обстеження земельної ділянки по вул. Котляревського,2 в м. Жашкові Черкаської області від 09.08.2017, інші документи на 15 аркушах та керуючись Порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Жашківської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 22.05.2014, ст.ст. 31, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Жашківської міської ради                                                                                                      

В И Р І Ш И В:

1.    Підтвердити поштову адресу домоволодіння Козименка Юрія Олександровича, а саме: №2/7 по вулиці Котляревського м. Жашкова Черкаської області.

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.Міський  голова                                                        І. ЦибровськийПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення -юрисконсульт                             В. Куровська