Про присвоєння поштової адреси земельній ділянці по вул. Євгенії Любомської, 7а, площею 0,7110га (кадастр. номер 7120910100:02:002:1082)

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

від  ___________                                                                                №  ____
     
Про присвоєння поштової адреси
земельній ділянці по вул. Євгенії Любомської, 7а,
площею 0,7110га  (кадастр. номер 7120910100:02:002:1082)


     Розглянувши заяву Войти О.М., рішення Жашківської міської ради від 11.04.2017 №18-51/VII «Про затвердження технічної документації із землеустрою в місті Жашкові по вул. Євгенії Любомської, 7», інші документи на 5 аркушах та керуючись Порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Жашківської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 22.05.2014, ст.ст. 31, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою надання в оренду даних земельних ділянок  заявникам, виконавчий комітет Жашківської міської ради
                                                                                                      

В И Р І Ш И В:

1.    Присвоїти поштову адреси земельній ділянці з кадастровим номером 7120910100:02:002:1082, площею 0,7110 га для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості: вулиця Євгенії Любомської, 7-а1 ;

2.    Повідомити користувача даної  земельної ділянки про присвоєння поштової адреси вищевказаному нерухомому майну.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.


Міський  голова                                                        І. ЦибровськийПОГОДЖЕНО:
Провідний спеціаліст
відділу юридичного забезпечення -юрисконсульт                             В. Мінькович