Про погодження намірів Мельника М. М. щодо будівництва житлового будинку по вул. Серпневій, 14 м. Жашкова

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

П Р О Е К Т       Р І Ш Е Н Н Я

від  _______________                                                                           № _____

Про погодження намірів Мельника М. М.
щодо будівництва житлового будинку
по вул. Серпневій, 14
м. Жашкова

           

Розглянувши заяву Мельника Максима Миколайовича від 13.07.2017 року, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 11.07.2017 року, інші документи на 2 аркушах  та відповідно до пп. 9 власних повноважень ч.1 ст.31, ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», виконавчий комітет Жашківської міської ради                                    

ВИРІШИВ:

1.    Погодити наміри Мельника Максима Миколайовича  на будівництво житлового  будинку  по вул. Серпневій, 14  м. Жашкова Черкаської області .

2.    Якщо будівництво об'єкту не розпочато впродовж двох років  від дня   прийняття, дане рішення  втрачає чинність.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.Міський голова                                                                          І. Цибровський


ПОГОДЖЕНО:

Головний спеціаліст
відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт                                                В. Мінькович