Про внесення змін до рішення виконкому від 16.02.2017 №22 «Про присвоєння поштової адреси земельним ділянкам площею 0,1753га; 0,0320га; 0,2908га»

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
П Р О Е К Т      Р І Ш Е Н Н Я

від  _____________                                                                                №  ____
     
Про внесення змін до рішення виконкому
від 16.02.2017  №22 «Про присвоєння поштової адреси
земельним ділянкам площею 0,1753га; 0,0320га; 0,2908га»


Розглянувши заяву Скінтея О.М. від 21.06.2017 року, витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянку від 12.01.2017 року №№НВ-7104776802017; НВ-7104776792017; НВ-7104776782017, враховуючи територіальне розташування об’єктів нерухомого майна та керуючись Порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Жашківської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 22.05.2014, ст.ст. 31, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Жашківської міської ради                                                                                                       

В И Р І Ш И В:

1.    Внести зміни в п. 1 рішення і викласти його в наступній редакції:
«Присвоїти поштові адреси земельним ділянкам комунальної форми власності:
-    кадастровий номер 7120910100:02:001:1305, площею 0,2908 га для обслуговування придбаного нерухомого майна  -  Заводська, 18 ;
- кадастровий номер 7120910100:02:001: 0758, площею 0,0320 га для
  обслуговування придбаного нерухомого майна -  Заводська,16;
-    кадастровий номер 7120910100:02:001:0757, площею 0,1753 га для
  обслуговування придбаного нерухомого майна -  Спортивна,1-б   міста Жашкова  Черкаської області.

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.


Міський  голова                                                        І. Цибровський


ПОГОДЖЕНО:
Провідний спеціаліст
відділу юридичного забезпечення -юрисконсульт                             В. Мінькович