Про розробку детального плану території земельної ділянки в м.Жашкові по вулиці Євгенії Любомської, 7-ж

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я
    
від                                                                                             №

Про  розробку  детального  плану   
території земельної ділянки в м.Жашкові
по  вулиці Євгенії Любомської, 7-ж


Розглянувши заяву Кучера Леоніда Андрійовича від 06.07.2017 №К-405/02-21, копію паспорта, копію договору купівлі-продажу нерухомого майна від 23.01.2017, копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме про реєстрацію права власності від 24.01.2017,  керуючись  ст.ст. 10, 19  Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 26, 59 Закону України  «Про місцеве   самоврядування в Україні», ст. 19 Закону України  «Про землеустрій», ст. 12 Земельного кодексу України, ст. 12 Закону України «Про основи містобудування», Порядком розроблення містобудівної документації, затвердженим  Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України,  Жашківська міська рада                                                

В И Р І Ш И Л А :

1. Розробити детальний план  території земельної ділянки в м.Жашкові по вулиці Євгенії Любомської,7-ж для реконструкції нежитлової будівлі в житлову.

2. Замовником  містобудівної документації, зазначеної в п. 1 цього рішення, визначити виконавчий комітет Жашківської міської ради.

3. Погодитись на інвестування розробки містобудівної документації, зазначеної в п. 1 цього рішення Кучером Л.А.

4. Розроблений детальний план території затвердити протягом 30 днів з дня його подання на засіданні сесії Жашківської міської ради.

5.Виконавчому комітету Жашківської міської ради забезпечити оприлюднення затвердженого детального плану протягом 10 днів з дня його затвердження.

6.Секретарю ради забезпечити оприлюднення даного рішення  протягом двох тижнів з моменту його прийняття.

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних ресурсів апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради    Ніколаєва В.Г. та  постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.

 

Міський голова                                                                             І. Цибровський