Про припинення дії договору оренди земельної ділянки з ФОП Корнюхом Борисом Анатолійовичем в місті Жашкові по вулиці Восьмипланівка

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я
    
від                                                                                                        №20-       /VII


Про припинення дії договору оренди  земельної
ділянки  з ФОП Корнюхом Борисом Анатолійовичем
в місті Жашкові по вулиці Восьмипланівка


Відповідно до  ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 93, 141, 198 Земельного кодексу України, ст.ст. 651, 653, 654  Цивільного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», розглянувши заяву Корнюха Бориса Анатолійовича (прож. вул.Восьмипланівка, 5а, м. Жашків), договір оренди земельної ділянки від 09.07.2007  Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1. ФОП Корнюху Борису Анатолійовичу здійснити повний розрахунок по орендній платі за землю за договором оренди від 09.07.2007.

2. З 01.07.2017 припинити дію договору оренди  земельної  ділянки  площею 0,0087 га по вулиці Восьмипланівка від 09.07.2007 шляхом розірвання за взаємною згодою сторін з ФОП Корнюхом Борисом Анатолійовичем, яка надавалась  для здійснення комерційної діяльності (під встановлення тимчасового торгівельного павільйону для продажу продовольчих товарів) за рахунок  забудованих земель Жашківської міської ради, за умови виконання п.1 даного рішення.

3. ФОП Корнюху Б.А. в місячний термін укласти додаткову угоду про розірвання договору оренди земельної ділянки згідно п.2 даного рішення.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу юридичного забезпечення-юрисконсульта апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради    Куровську В.О. та  постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.

 


Міський голова                                                                             І. Цибровський