Про погодження надання та вилучення земельних ділянок громадянам для ведення городництва

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

 від                                                                                            №           /VII

Про погодження  надання   та   
вилучення земельних ділянок
громадянам для ведення городництва


               Розглянувши заяви громадян міста та у відповідності з п.34 ч.1  статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 36, 93, 124 Земельного Кодексу України, Закону України  «Про оренду землі», Жашківська міська рада

ВИРІШИЛА:

                                                                                                                              
1. Погодити надання  в  оренду  терміном  на  5 років  земельних  ділянок загальною площею       га  для  ведення  городництва  громадянам  міста Жашкова згідно Додатку №1.

2. Погодити вилучення  з  оренди  земельних  ділянок загальною площею       га,  які  були  надані  для  ведення   городництва  громадянам  міста Жашкова  та розірвання договорів оренди земельних ділянок, наданих для ведення городництва (у відповідності з п.6 договору оренди), згідно Додатку № 2.

3. Громадянам  міста Жашкова відповідно додатку №1 укласти договора оренди земельних ділянок для ведення городництва.

4. Контроль за виконанням  даного  рішення  покласти на постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та  екології.  
 

 


Міський голова                                                                              І. Цибровський