Про погодження місця розташування трьох зблокованих тимчасових споруд по вулиці Польова, 2/21, 2/22, 2/23 ФОП Макаровій Людмилі Федорівні

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я
    
від                                                                                 №            /VII

Про погодження  місця розташування трьох
зблокованих тимчасових споруд по вулиці
Польова, 2/21, 2/22, 2/23 ФОП  Макаровій Людмилі Федорівні

     
     Відповідно до  п. 34, п. 42 ч. 1 ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 401, 402 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 12, 98, 99, 100, 101 Земельного Кодексу України, Порядку розміщення тимчасових  споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року за № 244, Правил розміщення тимчасових  споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Жашкові, затверджених рішенням Жашківської міської ради  від 12.04.2012 за №18-6/VI, розглянувши заяву ФОП Макарової Л.Ф. (прож. по вул. Степова,1 м. Жашкова) від 03.07.2017 вх. №М-601/02-21, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  від 15.04.2014, схему розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької  діяльності по вул. Польовій в м. Жашкові із зазначенням бажаного місця розташування тимчасових споруд,  Жашківська міська рада                                                                                                                            

В И Р І Ш И Л А:

1. ФОП Макаровій Л.Ф. погодити місце розташування трьох зблокованих тимчасових споруд в м. Жашкові по вулиці Польова, 2/21, 2/22, 2/23.
   
2. ФОП Макаровій Л.Ф. звернутися до відділу економічного розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Жашківської райдержадміністрації для оформлення паспортів прив’язки трьох зблокованих тимчасових споруд після чого подати їх на розгляд  Жашківської міської ради.
    
3. ФОП Макаровій Л.Ф. надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для здійснення підприємницької діяльності в місті  Жашкові  по  вулиці     Польова, 2/21, 2/22, 2/23  для розміщення трьох зблокованих тимчасових споруд площею забудови 90 м²  за рахунок земель житлової та громадської забудови  Жашківської міської ради.
    
4. ФОП Макаровій Л.Ф. в шестимісячний термін виготовити проект землеустрою на земельну ділянку по вулиці Польова, Польова, 2/21, 2/22, 2/23орієнтовною площею 0,0140 га для розміщення трьох зблокованих тимчасових споруд та подати його на розгляд Жашківської міської ради.
    
5. Після закінчення шестимісячного терміну дане рішення вважати таким, що втратило чинність.
   
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних ресурсів апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради    Ніколаєва В.Г. та  постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.
Міський голова                                                                        І. Цибровський