Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки ТОВ ПК «Колос» в місті Жашкові по вулиці Благовісна,11

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від …..07.2016                                                                                     №…./VII

Про   надання   дозволу   на  виготовлення
технічної   документації   із   землеустрою
щодо проведення інвентаризації земельної
ділянки ТОВ ПК «Колос» в місті Жашкові
по вулиці Благовісна,11


            
      Відповідно до п.34 ч.1 ст. 26, ст.59  Закону України «Про  місцеве   самоврядування в Україні», ст. 12, 90,186, 198 Земельного кодексу України, ст. 19 Закону України «Про землеустрій», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 №513, розглянувши клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «Жашківський переробний комбінат «Колос» П.Й.Лебідя від 30.06.2017 вх №590/02-21, копію детальної інформації про юридичну особу, копію державного акту на право власності на земельну ділянку, копію свідоцтва про право власності на будівлі, копію інвентаризаційної справи на приміщення, викопіювання з публічної карти, Жашківська міська рада                                                      

В И Р І Ш И Л А:

1. ТОВ ПК «Колос»   надати дозвіл на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки в місті Жашкові по вулиці Благовісна,11 площею 0,6914 га, на якій розміщені будівлі та споруди Жашківського переробного  комбінату «Колос» для узгодження даних інвентаризації з даними, що містяться у документах, які посвідчують право власності на земельну ділянку.

2. ТОВ ПК «Колос» виготовити технічну документацію на протязі 6 місяців і у встановленому порядку надати для розгляду Жашківській міській раді.

3. Після закінчення шестимісячного терміну з дати прийняття, дане рішення вважати таким, що втратило чинність.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних ресурсів апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради    Ніколаєва В.Г. та  постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.

 

Міський голова                                                                            І. Цибровський