Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки в місті Жашкові по вулиці Євгенії Любомської, 7-ж

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
    
П Р О Е К Т   Р І Ш Е Н Н Я
від           .2017                                                                             №20-       /VII

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо інвентаризації земельної ділянки в місті  
Жашкові  по  вулиці  Євгенії Любомської, 7-ж

   Відповідно до п.34, п.42 ч.1 ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 12, 95, 120, 124, 186, 198 Земельного Кодексу України, ст. 57 Закону України «По землеустрій», Порядку інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №513 від 23.05.2012,  розглянувши заяву Кучера Леоніда Андрійовича (прож. вул. Горіхова,11-а м. Жашків) від 06.07.2017  вх. №К-631/02-21, копію паспорта та ідентифікаційного номера, копію договору оренди земельної ділянки від 11.04.2017, копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 30.05.2017 №88340410, Жашківська міська рада                                      

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл Жашківській міській раді на  виготовлення технічної документації із землеустрою по інвентаризації земельної ділянки  площею 0,2000 га (кадастровий № 7120910100:02:002:1079) в м. Жашкові по вулиці Євгенії Любомської, 7-ж, у зв´язку із зміною її конфігурації.  

2. Жашківській міській раді замовити виготовлення технічної документації по інвентаризації земельної ділянки  площею 0,2000 га (кадастровий № 7120910100:02:002:1079) в м. Жашкові по вулиці Євгенії Любомської, 7-ж, у зв´язку із зміною її конфігурації у суб’єкта господарювання, що має право виконувати дані роботи по землеустрою згідно закону та на протязі шести місяців надати для розгляду Жашківській міській раді.  

3. Кучеру Л.А. погодити фінансування виготовлення технічної документації із землеустрою по інвентаризації земельної ділянки  площею 0,2000 га (кадастровий № 7120910100:02:002:1079) в м. Жашкові по вулиці Євгенії Любомської, 7-ж, у зв´язку із зміною її конфігурації.  

4. Після закінчення шестимісячного терміну з дати прийняття дане рішення вважати таким, що втратило чинність.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних ресурсів апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради    Ніколаєва В.Г. та  постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.
 

 

Міський голова                                                                        І. Цибровський