Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільсько- господарського призначення, яка підлягає продажу в 2017 році по вулиці Євгенії Любомської,7-а

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
    
П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від …….2017                                                                                     № ……/VII

Про надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки несільсько-
господарського  призначення,     яка    підлягає  
продажу  в  2017 році  по вулиці Євгенії Любомської,7-а


       Розглянувши заяву Солонька Романа Володимировича (прож. в м.Жашкові вул. Кленовій,25) від 19.06.2017 за вх. №С-517/02-21, копію паспорту  та ідентифікаційного коду, копію витягу  з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію  прав та їх обтяжень від 05.04.2016 та у відповідності з п.34, п.42 ч.1 ст. 26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,  127, 128 Земельного Кодексу України та на підставі Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м. Жашкові, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, затвердженого рішенням міської ради за №48-2/V від 30.03.2010, Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  несільськогосподарського призначення, яка підлягає продажу в 2017 році,   площею 0,4694 га для обслуговування існуючого нерухомого майна (для обслуговування нежитлових будівель і споруд) в місті Жашкові по вулиці Євгенії Любомської,7-а за рахунок земель промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення Жашківської міської ради.  

2.Укласти з  Солоньком Р.В. договір про оплату авансового внеску до 20% вартості земельної ділянки в місті Жашкові по вулиці Євгенії Любомської, 7-а, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу юридичного забезпечення апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради    Куровську В.О. та  постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.


Міський голова                                                                            І. Цибровський