Про затвердження технічної документації із землеустрою в місті Жашкові по вулиці Заводська, 33

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
    
П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від …….2017                                                                                     № ……/VII

Про  затвердження    технічної   документації
із землеустрою в місті Жашкові по вулиці
Заводська, 33Відповідно до  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 93, 110, 116, 120, 198 Земельного кодексу України, ст.ст. 19, 57 Закону України «Про землеустрій», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо проведення інвентаризації  земельної ділянки  та заяви Плюща Р.О. від 06.07.2017 вх. №П-635/02-21, Жашківська міська рада                                                         

В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності площею 0,1533 га  (кадастровий номер 7120910100:02:002:0207) для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (для комерційного використання(обслуговування кафе)  за рахунок земель житлової та громадської забудови Жашківської міської ради в м.Жашкові по вул. Заводська,33.  

2. Зобов'язати Плюща Р.О.  в місячний термін укласти договір оренди земельних ділянок з міською радою терміном на 5 років  та провести їх державну реєстрацію.  

3. Плющу Р.О.    у 5-ти денний строк після державної  реєстрації договору оренди земельних  ділянок надати копію договору  відповідному органу державної податкової служби.  

4. Плющу Р.О. провести благоустрій прилеглої території та підтримувати її в належному санітарному стані.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу юридичного забезпечення-юрисконсульта апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради    Куровську В.О. та  постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.

 

Міський  голова                                                   І. Цибровський