Про затвердження технічної документації із землеустрою в місті Жашкові по вулиці Євгенії Любомської, 7

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
    
П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від …….2017                                                                                     № ……/VII

Про  затвердження    технічної   документації
із землеустрою в місті Жашкові по вулиці
Євгенії Любомської, 7


Відповідно до  ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 93, 110, 116, 120, 198 Земельного кодексу України, ст.ст. 19, 56 Закону України «Про землеустрій», розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки  та клопотання ПП «Земекспертцентр» від 03.07.2017 вх. №608/02-21, Жашківська міська рада                                                          

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу  земельної ділянки площею 25,5847 га  на земельні ділянки: площею 0,2850 га  (кадастровий номер 7120910100:02:001:1793) та площею  25,2997 га (кадастровий номер 7120910100:02:001:1794) для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості в  місті Жашкові по вулиці  Євгенії Любомської,7.  

2. Зобов'язати Скінтея О.М.  в місячний термін укласти договір оренди земельних ділянок з міською радою терміном на 5 років  та провести їх державну реєстрацію.  

3. Скінтею О.М.    у 5-ти денний строк після державної  реєстрації договору оренди земельних  ділянок надати копію договору  відповідному органу державної податкової служби.  

4. Скінтею О.М. провести благоустрій прилеглої території та підтримувати її в належному санітарному стані.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу юридичного забезпечення-юрисконсульта апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради    Куровську В.О. та  постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.

 

Міський  голова                                                   І. Цибровський