Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в місті Жашкові по вулиці Одеська,10-г ФОП Бедрію Анатолію Григоровичу від …07.2017

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
    
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

від …07.2017                                                                              №…../VII

Про  затвердження   проекту   землеустрою
щодо відведення земельної ділянки в місті
Жашкові    по     вулиці   Одеська,10-г  ФОП  
Бедрію Анатолію Григоровичу

             
Відповідно до  п. 34, п. 42 ч. 1 ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 401, 402 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 12, 98, 99, 100, 101, 102, 186, 198 Земельного Кодексу України, Порядку розміщення тимчасових  споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 за №244, Правил розміщення тимчасових  споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Жашкові, затверджених рішенням Жашківської міської ради від 12.04.2012 №18-6/VI,  розглянувши заяву ФОП Бедрія А.Г. (прож. по вул. Одеська,14 м. Жашків), проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Жашківська міська рада                                                                      

В И Р І Ш И Л А:                                

1.ФОП Бедрію А.Г. затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,0030га по вулиці Одеська,10-г для здійснення підприємницької діяльності (розміщення тимчасової споруди) з метою укладення договору особистого строкового сервітуту за рахунок земель житлової та громадської забудови  Жашківської міської ради.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних ресурсів апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради    Ніколаєва В.Г. та  постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.

Міський голова                                                                      І. Цибровський