Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки ТОВ «Нові Продукти» по вулиці Перемоги,10 від …...07.2017

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
    
П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від …...07.2017                                                                                    № …./VII

Про  внесення  змін  до  договору  оренди
земельної  ділянки ТОВ «Нові Продукти»
по вулиці Перемоги,10      Розглянувши клопотання заступника директора з загальних питань ТОВ «Нові Продукти» Погорілого В.Г. (01023, м. Київ, Спортивна площа, 3), копію акта ліквідаційного санітарно-технічного тампонажу свердловини №5 в м. Жашкові Черкаської області та у відповідності з п. 34 ч. 1  ст. 26, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 93, 124 Земельного Кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:  

1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Нові Продукти» погодити внесення змін до договору оренди земельної ділянки від 14.10.2011 в частині зменшення орендованої площі з 0,7938 га на 0,3969 га .   

2. Встановити, що об’єктом оренди залишається земельна ділянка за кадастровим номером 7120910100:02:002:0001 площею 0,3969га під артезіанською свердловиною.  

3. Земельну ділянку за кадастровим номером 7120910100:02:002:0003 площею 0,3969га, яка надавалась ТОВ «Нові Продукти» для будівництва артезіанської свердловини віднести до земель запасу Жашківської міської ради.  

4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Нові Продукти» в місячний термін укласти додаткову угоду до договору оренди земельної ділянки  з міською радою та провести її державну реєстрацію.  

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних ресурсів апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради    Ніколаєва В.Г. та  постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.
Міський голова                                                                        І. Цибровський