Про розгляд заяви Мазурка С.М. щодо визнання його опікуном над недієздатним Мазурком М.М.

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
П Р О Е К Т    Р І Ш Е Н Н Я

від  ______________                                                                          № _______

Про розгляд заяви Мазурка С.М.
щодо визнання його опікуном над
недієздатним Мазурком М.М.         Розглянувши заяву Мазурка Сергія Миколайовича від 16.06.2017 року, який проживає по вул. Світанковій, 25, копію довідки №194918 до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, видану спеціалізованою психіатричною МСЕК, інші документи на 8 аркушах та на підставі п. 4 п. б) статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 56; 60; 63 Цивільного кодексу України,  Правил опіки та піклування, затверджених  Наказом Державного комітету України у справах сім»ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров′я, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 №34/166/131/88, виконавчий комітет Жашківської міської ради                                                                                                                                             

ВИРІШИВ:

1.    Погодити кандидатуру Мазурка Сергія Миколайовича  для призначення піклувальником над інвалідом І (першої)  «А» групи інвалідності Мазурком Миколою Миколайовичем, який має обмежену цивільну дієздатність.

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови  Мельник А.В.
   Міський голова                                                                      І. Цибровський


ПОГОДЖЕНО:

Провідний спеціаліст
відділу юридичного забезпечення-юрисконсульт                                       В. Мінькович