Про розробку детального плану частини території м. Жашкова – правої сторони вул. Лісної

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
П Р О Е К Т     Р І Ш Е Н Н Я
від  __________                                                                             № ______

Про розробку детального плану частини території  м. Жашкова –
правої сторони вул. Лісної


Відповідно до ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Р.IV Порядку розроблення містобудівної документації, затвердженого Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 16.11.2011 № 290, Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету міністрів України  № 555 від 25.05.2011 та на виконання рішення міської ради від 14.06.2016 №7-16/VII, виконавчий комітет Жашківської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Фінансування по розробці детального плану частини території  м. Жашкова – правої сторони вул. Лісної покласти на виконавчий комітет Жашківської міської ради.

2. Розробником детального плану встановити ліцензовану проектну організацію, а саме: комунальне проектно-виробниче архітектурно-планувальне підприємство «Облархбюро» Черкаської обласної ради .

3. Укласти двосторонній договір про розроблення даного детального плану між виконавчим комітетом та  проектною організацією.

4. Зобов’язати проектну організацію надати завершений проект до Жашківської міської ради для розгляду та затвердження.

5. Відповідальній особі забезпечити:

- складання та затвердження проекту завдання на розробку ДПТ ;
- надання розробнику вихідних даних;
- проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів;
- доступність та оприлюднення матеріалів ДПТ.

6. Відповідальною особою визначити керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Жашківської міської ради Тернавську О.В.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови – Мельник А.В.

 

Міський голова                                                                        І. Цибровський

ПОГОДЖЕНО:
Начальник  відділу юридичного забезпечення-юрисконсульт                           В.Куровська