Про внесення доповнень до рішення виконавчого комітету від 25.09.2014 №137 «Про надання дозволу Жашківському ВУЖКГ на відведення місць для почесних поховань на центральному кладовищі»

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

П Р О Е К  Т    Р І Ш Е Н Н Я
 
від  ____________                                                                           № ________
      

Про внесення доповнень до рішення
виконавчого комітету від 25.09.2014 №137
«Про надання дозволу Жашківському ВУЖКГ
на відведення місць  для почесних поховань
на центральному кладовищі»

У зв’язку із виниклою необхідністю щодо уточнення переліку осіб, поховання яких здійснюється на ділянці, призначеній для почесних поховань та відповідно до п.2.9 Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України 19.11.2003 №193, зареєстрованого в Міністерству юстиції України 08.09.2004 №1113/9712,  Положення про ритуальну службу в м. Жашків, затвердженого рішенням Жашківської міської ради від 26.07.2012 №21-6/VI,   п. 11) власних повноважень ст.30, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Жашківської міської ради                                                   

В И Р І Ш И В:

1.    Внести доповнення до рішення виконавчого комітету від 25.09.2014 року №137 «Про надання дозволу Жашківському ВУЖКГ на відведення місць для почесних поховань на центральному кладовищі» і п. 2 викласти в наступній редакції:
«п. 2 Перелік категорій осіб, поховання яких здійснюється на ділянці, призначеній для почесних поховань (за бажанням родини померлого):
•    Герої України, особи, нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, особи, нагороджені орденом Леніна, орденом Слави трьох ступенів, чотирма і більше медалями «за відвагу», чотирма і більше  орденами  України та колишнього  Союзу РСР, повним кавалерам ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах  СССР», особи, відзначені почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української РСР «народний»;
•    Ветерани війни, нагороджені за бойові дії орденом, медаллю «За відвагу» або медаллю Ушакова, незалежно від часу нагородження;
•    Видатні спортсмени – переможці Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіони  і рекордсмени світу та Європи;
•    космонавти, які здійснили політ у космос, члени льотно-випробувальних екіпажів літаків;
•    особи, відзначені почесним званням України, колишніх Союзу РСР та Української  РСР  «заслужений»,  державними  преміями України, колишніх Союзу РСР та Української РСР, нагороджені одним із орденів України або колишнього  Союзу  РСР,  Почесною  грамотою Президії  Верховної  Ради  Української  РСР  або Грамотою Президії Верховної Ради  Української  РСР,  а   також   особам,   яким   до 1 січня  1992 року було встановлено персональні пенсії союзного чи республіканського значення;
•    депутати – всього чотирьох і більше скликань Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних, районних у містах, міських рад міст обласного значення в Україні та  в колишній Українській РСР;
•    матері, які народили п’ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку.
•    почесні громадяни міста Жашкова

2.1. Підпоховання померлих членів родини до існуючої могили на ділянці, призначеній для почесних поховань, не передбачається (не дозволяється).    

2.2. Родина померлого, (виконавець волевиявлення, чи особа, яка здійснила поховання померлого) забезпечують утримання місця почесного поховання у належному стані.

2.3. У разі незабезпечення утримання у належному стані місця почесного поховання родиною, зазначену функцію виконує комунальне підприємство, Жашківське ВУЖКГ за рахунок коштів місцевого бюджету.

2.4. Доручити міському голові своїм розпорядженням надати дозвіл Жашківському ВУЖКГ на здійснення поховання вищевказаних категорій осіб на ділянці, призначеній для почесних поховань.»

2. Решту пунктів рішення залишити без змін.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.
 Міський голова                                                             І. Цибровський


ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення:-юрисконсульт                           В. Куровська