Про погодження демонтажу житлового будинку Бойка С.Ф. по вул. Миру, 35 м. Жашкова

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

П Р О Е К Т       Р І Ш Е Н Н Я


від  ____________                                                                                  №  _____

Про погодження демонтажу
житлового будинку Бойка С.Ф.
по вул. Миру, 35 м. Жашкова


Розглянувши заяву Бойка С.Ф. від 12.05.2017 року витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 25.04.2017 та відповідно до пп. 9 власних повноважень ч.1 ст.31, ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», постанови КМУ від 13.04.2011 №466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт», виконавчий комітет Жашківської міської ради                                    

ВИРІШИВ:

1.    Погодити демонтаж житлового будинку Бойку Сергію Федоровичу по вул. Миру, 35 в м. Жашкові Черкаської області.

2.    Зобов'язати Бойка С.Ф. погодити з виробничим управлінням житлово-комунального господарства місце вивезення будівельного сміття.

3.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.Міський голова                                                                          І. Цибровський


ПОГОДЖЕНО:

Начальник
відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт                                                В. Куровська