Про продаж зем.ділян. несг призначення в розмірі вдеальної частки пл.0,0144 га в м.Жашкові по вул. Соборна,52 Скрипка

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від            2017                                                                                     №19-   /VII
   
Про  продаж   земельної  ділянки   несільсь-
когосподарського    призначення в розмірі
ідеальної частки площею 0,0144 га в місті
Жашкові по вулиці Соборна, 52
Скрипці Оксані Михайлівні


Розглянувши клопотання приватного підприємства «Земекспертцентр»    (вх. №318/02-21 від 14.04.2017), звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та відповідно до  ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 127, 128 Земельного Кодексу України, Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м.Жашкові, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, затвердженого рішенням міської ради №48-2/V від 30.03.2010р., Жашківська міська рада                                                          

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення в місті Жашкові по вулиці Соборна,52 в розмірі ідеальної частки площею 0,0144 га (кадастровий номер 7120910100:01:002:1998).
  

2. Продати у власність Скрипці О.М. земельну по вулиці Соборна,52 в розмірі ідеальної частки площею 0,0144 га.
  

3. Затвердити ціну продажу земельної ділянки по вулиці Соборній, 52, яка складає 18886 грн.(вісімнадцять тисяч вісімсот вісімдесят шість гривень) без урахування ПДВ.
  

4. Провести продаж земельної ділянки Скрипці О.М. по вулиці Соборна,52 в розмірі ідеальної частки площею 0,0144 га з відрахуванням суми авансового внеску, а саме – 5961 грн. 51 коп. (п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят одна грн. 51 коп.).
  

5. Затвердити умови договору купівлі-продажу земельної ділянки, зазначені в п.2-4 цього рішення.
  

6. Доручити міському голові  укласти від імені міської ради договір купівлі-продажу даної земельної ділянки, а також провести оформлення інших необхідних для вчинення цієї угоди документів.
 

7. Скрипці О.М. розрахунок за придбання земельної ділянки здійснити одноразовим платежем без розстрочення.
  

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу юридичного забезпечення-юрисконсульта апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради    Куровську В.О. та  постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.


Міський голова                                                                                  І. Цибровський