Про зміну цільового призначення земельної ділянки в місті Жашкові по вул. 8 Березня,12 Войті Л.М.

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я
   
від ……...2017                                                                                     № ……/VII

Про  зміну  цільового призначення
земельної ділянки в  місті Жашкові 
по   вулиці  8-го  Березня, 12  Войті
Людмилі Михайлівні


Відповідно до ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 20, 90, 186, 186-1, 198 Земельного кодексу України, ст. 19 Закону України «Про землеустрій», керуючись ст. 144 Конституції України, Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», розглянувши заяву Войта Людмили Михайлівни (ідентифікаційний №2082028642,проживає по вулиці Соборна,110, м. Жашків), проект землеустрою по зміні цільового призначення земельної ділянки, копію договору купівлі-продажу земельної ділянки від 27.01.2017 з Сидоруком Володимиром Петровичем,  копію паспорта та ідентифікаційного номера,  Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А :

1.Затвердити проект  землеустрою по зміні цільового призначення земельної ділянки площею 0,0591га Войті Л.М. в місті Жашкові по вулиці 8-го Березня, 12   із земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок власної земельної ділянки.    

2. Войті Л.М.  змінити цільове призначення земельної ділянки (кадастровий №7120910100:01:002:2475) площею 0,0591га в місті Жашкові по вулиці 8-го Березня, 12   із земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд за рахунок власної земельної ділянки.    

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних ресурсів апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради    Ніколаєва В.Г. та  постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.
     

Міський  голова                                                                              І. Цибровський