Про надання дозволу на виготовлення техдокументації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки в м.Жашкові по вул.Євгенії Любомської 7- Шелестовськмий

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я
   
від                                                                                                №            /VII

Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо поділу земельної ділянки в місті 
Жашкові  по  вулиці  Євгенії Любомської, 7

  
Відповідно до п.34, п.42 ч.1 ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 12, 95, 120, 124, 186, 198 Земельного Кодексу України, ст. 56 Закону України «По землеустрій»,  розглянувши заяву Шелестовського Віталія Григоровича (прож. с.Марійка Жашківського району) від 04.05.2017 №Ш-352/02-21, копію паспорта та ідентифікаційного номера, копію договору купівлі-продажу нерухомого майна від 14.12.2016 з Кузнєцовичм А.М.( прож вул. Мала Житомирська,22 м.Радомишль, Житомирської області), схему розміщення земельної ділянки, Жашківська міська рада                                     

В И Р І Ш И Л А:

1. Надати дозвіл Жашківській міській раді на  виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки загальною площею 2,3647 га в м. Жашкові по вулиці Євгенії Любомської, 7 з присвоєнням кадастрового номера земельній ділянці орієнтовною площею 0,20 га для обслуговування нерухомого майна за рахунок  земель промисловості Жашківської міської ради .  

2. Жашківській міській раді замовити виготовлення технічної документації щодо поділу земельної ділянки загальною площею 2,3647 га в м. Жашкові по вулиці Євгенії Любомської, 7 у суб’єкта господарювання, що має право виконувати дані роботи по землеустрою згідно закону та на протязі шести місяців надати для розгляду Жашківській міській раді.  

3. Шелестовському В.Г. погодити фінансування виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки загальною площею 2,3647 га в м. Жашкові по вулиці Євгенії Любомської, 7.   

4. Після закінчення шестимісячного терміну з дати прийняття дане рішення вважати таким, що втратило чинність.  

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних ресурсів апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради    Ніколаєва В.Г. та  постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.

 

Міський голова                                                                        І. Цибровський