Про погодження на місця розташування двох зблокованих тимчасових споруд по вул. Перемоги Байраку Василю Івановичу

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я
   
від                                                                                 №            /VII

Про погодження  місця розташування
двох зблокованих тимчасових споруд 
по вулиці Перемоги
ФОП  Байрак Василю Івановичу

Відповідно до  п. 34, п. 42 ч. 1 ст.26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст.ст. 401, 402 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 12, 98, 99, 100, 101 Земельного Кодексу України, Порядку розміщення тимчасових  споруд для провадження підприємницької діяльності, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21.10.2011 року за № 244, Правил розміщення тимчасових  споруд для провадження підприємницької діяльності в м. Жашкові, затверджених рішенням Жашківської міської ради  від 12.04.2012 за №18-6/VI, розглянувши заяву ФОП Байрака В.І. (прож. по вул. Мічуріна,17 м. Жашкова) від 14.04.2017 №Б-316/02-21, копію виписки  з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 24.09.2015, копію паспорта та ідентифікаційного номера, викопіювання із кадастрової карти (плану) м. Жашків в районі вул. Перемоги із зазначенням бажаного місця розташування тимчасових споруд,  Жашківська міська рада                                                                                                                           

В И Р І Ш И Л А:  

1. ФОП Байраку В.І. погодити місцерозташування двох зблокованих тимчасових споруд в м. Жашкові по вулиці Перемоги.
  
2. ФОП Байраку В.І.   звернутися до відділу економічного розвитку, містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Жашківської райдержадміністрації для оформлення паспортів прив’язки тимчасових споруд після чого подати їх на розгляд  Жашківської міської ради.
   
3. ФОП Байраку В.І. надати дозвіл на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності для здійснення підприємницької діяльності в місті  Жашкові  по  вулиці     Перемоги  для розміщення двох зблокованих тимчасових споруд площею забудови 60 м²  за рахунок земель житлової та громадської забудови  Жашківської міської ради.
   
4. ФОП Байраку В.І. в шестимісячний термін виготовити проект землеустрою на земельну ділянку по вулиці Перемоги орієнтовною площею 0,075 га для розміщення тимчасових споруд та подати його на розгляд Жашківської міської ради.
   
5. Після закінчення шестимісячного терміну дане рішення вважати таким, що втратило чинність.
  
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу земельних ресурсів апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради    Ніколаєва В.Г. та  постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології. 

Міський голова                                                                        І. Цибровський