Про продаж земельної ділянки несільсь- когосподарського призначення площею 0,0075 га в місті Жашкові по вулиці Польова,4-б,4-в ФОП Левіцькому Миколі Вікторвичу

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від            2017                                                                                     №19-   /VII
   
Про  продаж   земельної  ділянки   несільсь-
когосподарського    призначення площею
0,0075 га в місті Жашкові по вулиці Польова,4-б,4-в
ФОП Левіцькому Миколі Вікторвичу


Розглянувши клопотання приватного підприємства «Земекспертцентр»    (вх. №404/02-21 від 17.05.2017), звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки, та відповідно до  ст.ст. 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 127, 128 Земельного Кодексу України, Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м.Жашкові, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, затвердженого рішенням міської ради №48-2/V від 30.03.2010р., Жашківська міська рада                                                           

В И Р І Ш И Л А :

1. Затвердити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення в місті Жашкові по вулиці Польова, 4-б, 4-в площею 0,0075 га (кадастровий номер 7120910100:02:002:0896).

2. Продати у власність  ФОП Левіцькому М.В. земельну по вулиці Польова, 4-б, 4-в площею 0,0075 га.

3. Затвердити ціну продажу земельної ділянки по вулиці Польова, 4-б, 4-в, яка складає 8975 грн. (вісім тисяч дев'ятсот сімдесят п'ять гривень) без урахування ПДВ.

4. Провести продаж земельної ділянки ФОП Левіцькому М.В. по вулиці Польова, 4-б, 4-в площею 0,0075 га з відрахуванням суми авансового внеску, а саме – 2497 грн. 60 коп. (дві тисячі чотириста дев'яносто сім грн. 60 коп.).

5. Затвердити умови договору купівлі-продажу земельної ділянки, зазначені в п.2-4 цього рішення.

6. Доручити міському голові  укласти від імені міської ради договір купівлі-продажу даної земельної ділянки, а також провести оформлення інших необхідних для вчинення цієї угоди документів.

7. ФОП Левіцькому М.В. розрахунок за придбання земельної ділянки здійснити одноразовим платежем без розстрочення.

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу юридичного забезпечення-юрисконсульта апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради    Куровську В.О. та  постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.


Міський голова                                                                                  І. Цибровський