Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки несільсько- господарського призначення, яка підлягає продажу в 2017 році по вулиці Соборна, 49-а

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
   
П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н Н Я

від …….2017                                                                                     № ……/VII

Про надання дозволу на проведення експертної
грошової оцінки земельної ділянки несільсько-
господарського  призначення,     яка    підлягає 
продажу  в  2017 році  по вулиці Соборна, 49-а


Розглянувши заяву Савчук Вікторії Сергіївни (прож. в м.Києві, вул. Кудряшова,6) та ФОП Власюк Людмили Михайлівни (прож. в м.Жашкові вул. Клинківського, 10) від 17.05.2017 за вх. №В-407/02-21, копію паспорту  та ідентифікаційного коду Власюк Л.М., копію паспорту та копію витягу з єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання Савчук Вікторії Сергіївни, копію витягу  з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 15.05.2017, копію витягу з державного  реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 13.11.2014, Додаткової угоди №1 від 27.03.2015 та додаткової угоди №2 від 16.02.2017  до договору оренди земельної ділянки від 09.09.2014, копію витягу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового права від 05.05.2017, копію витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію  права власності  від 05.02.2015, копію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 09.10.2003 та у відповідності з п.34, п.42 ч.1 ст. 26, ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.ст. 12,  127, 128 Земельного Кодексу України та на підставі Положення про порядок продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення в м. Жашкові, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що є власністю покупців цих ділянок, затвердженого рішенням міської ради за №48-2/V від 30.03.2010 р., Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

1.Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки  несільськогосподарського призначення, яка підлягає продажу в 2017 році,   площею 0,0426 га для обслуговування існуючого нерухомого майна (будівництво та обслуговування будівель торгівлі) в місті Жашкові по вулиці Соборна,49-а за рахунок земель житлової та громадської забудови Жашківської міської ради. 

2.Укласти з  Савчук В.С. та ФОП Власюк Л.М. договір про оплату авансового внеску до 20% вартості земельної ділянки в місті Жашкові по вулиці Соборна,49-а, визначеної за нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу юридичного забезпечення апарату виконавчого комітету Жашківської міської ради    Куровську В.О. та  постійну комісію з питань землевпорядкування, будівництва, торговельно-побутового обслуговування та екології.


Міський голова                                                                            І. Цибровський