Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2016 №15-10/VII «Про міський бюджет на 2017 рік»

ЖАШКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРОЕКТ  Р І Ш Е Н Н Я

від     .2017                                                                            №  19-   /VII

Про внесення змін  до рішення міської ради
від  23.12.2016  №15-10/VII   «Про міський бюджет на 2017 рік»

Відповідно  до  ст.ст. 23, 78  Бюджетного  кодексу  України  та п.23 ч. 1  ст. 26 Закону України  «Про місцеве  самоврядування  в Україні»,  враховуючи рішення виконавчого комітету Жашківської міської ради від 04.04.2017 № 49,              рекомендації    постійної  комісії  з питань планування, бюджету та фінансів  від 06.04.2017, Жашківська міська рада

В И Р І Ш И Л А:

        
1. Внести зміни до рішення Жашківської міської ради від 23.12.2016 №15-10/VII  «Про міський бюджет на 2017 рік»,  виклавши  в новій редакції  пункти 1, 2, 5 та 12 , а саме :

- п.1 викласти в редакції:     

«1.Визначити на 2017 рік:


-  доходи міського бюджету у сумі 26 089 755,00 грн., в тому числі доходи загального фонду міського бюджету 25 690 755,00 грн., доходи спеціального фонду міського бюджету  399 000,00 грн.;
-  видатки міського бюджету у сумі 28 892 130,00 грн., в тому числі видатки загального фонду міського бюджету 11 589 268,00 грн., видатки спеціального фонду міського бюджету 17 302 862,00 грн.;
- профіцит  загального фонду міського бюджету  у сумі 15 444 927,00 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення;
- дефіцит  загального фонду міського бюджету  у сумі 1 343 440,00 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення»;
- дефіцит  спеціального фонду міського бюджету  у сумі 16 903 862,00 грн. згідно з додатком №2 до цього рішення»;
- п.2 викласти в редакції:

«2. Затвердити бюджетні призначення міського бюджету на 2017 рік, у тому числі по загальному фонду          
11 589 268,0грн. та спеціальному фонду 17 302  862,00 грн. згідно з додатком № 3 до цього рішення»;
- п.5 викласти в редакції:
«5. Затвердити в складі видатків міського бюджету кошти на реалізацію місцевих  програм у сумі 2 263 509,00 грн. згідно з додатком № 7 до цього рішення»;
- п.12 викласти в редакції:
«12. Додатки № 1,2,3,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною».

2.Головному розпоряднику бюджетних коштів - голові виконавчого комітету   отримати затверджені  бюджетні призначення, шляхом  видання розпорядження.       

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника відділу фінансово-господарського забезпечення - головного бухгалтера апарату виконавчого комітету Дроговіз Н.Д. та  на постійну комісію з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський  голова                                                                             І. Цибровський