Про відмову Жашківському РВК у внесенні змін до договору оренди комунального майна та припинення його чинності

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
    
П Р О Е К Т  Р І Ш Е Н НЯ
    
від                                                                                      №    

Про відмову Жашківському РВК у внесенні
змін до договору оренди комунального майна
та припинення його чинності


    
Розглянувши заяву військового комісара Жашківського РВК Саранюка В.М. від 20.04.2017 за вх. № 290/02-27, керуючись п.п. 31) ч. 1 ст. 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", п.10.8 Договору оренди комунального майна від 26.05.2011,  Жашківська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.    Відмовити Жашківському РВК у внесенні змін до договору оренди комунального майна, а саме: кімнати другого поверху  будівлі Жашківського РВК площами 17,1 кв.м і 19,0 кв.м.   по вул. Макаренка, 2 м. Жашків через необхідність використання даного майна для потреб громади.

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника Жашківського ВУЖКГ  Муштаєва М.О. та  постійну комісію з питань комунальної власності та благоустрою.   
 Міський голова                                                                             І. Цибровський