Додаток № 2-3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету Жашківської міської ради

від _________2013 № _____

 

Ц І Н И

на роботи (послуги), що виконуються комунальною архівною установою

м. Жашкова

 

 

з/п

Найменування видів робіт (послуг)

Одиниця виміру

Ціна,

грн. коп.

без ПДВ

1

2

3

4

 

1. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості

та науково-технічного опрацювання документів і справ підприємств,

установ і організацій

 

1.1. Упорядкування документів і справ

1.1.1

Складання історичних довідок на фонди установ, організацій та підприємств:

   

1.1.1.1

за період понад 10 років

1 історична довідка

582-96

1.1.1.2

за період від 5 до 10 років

-//-

349-77

1.1.1.3

за період від 1 до 5 років

-//-

174-89

1.1.3

Складання планів упорядкування документів і справ установ

1 план

233-18

1.1.4

Визначення й уточнення фондової належності документів і справ:

   

1.1.4.1

управлінської, творчої, науково-технічної

документації

1 одиниця зберігання

1-17

1.1.5

Систематизація справ до проведення експертизи цінності документів і справ:

   

1.1.5.1

за фондами

10 одиниць зберігання

0-83

1.1.5.2

усередині фондів - за роками або структурними частинами

-//-

1-92

1.1.6

Проведення експертизи наукової і практичної цінності:

   

1.1.6.1

управлінської документації:

   

1.1.6.1.1

з поаркушним переглядом документів

1 одиниця зберігання

2-33

1.1.6.1.2

без поаркушного перегляду документів

10 одиниць зберігання

5-30

1.1.6.2

документів на особовий склад (у тому числі особових справ):

50 аркушів

1-72

1.1.6.2.1

з поаркушним переглядом документів

1 одиниця зберігання

1-29

1.1.6.2.2

без поаркушного перегляду документів

10 одиниць зберігання

2-16

1

2

3

4

1.1.7

Формування справ із розсипу документів та переформування справ:

   

1.1.7.1

з управлінською документацією

10 аркушів

0-73

1.1.7.2

на особовий склад

50 аркушів

2-91

1.1.8

Систематизація аркушів у справі:

   

1.1.8.1

машинописний (без правки) або розбірливий рукописний текст

100 аркушів

4-80

1.1.8.2

машинописний або рукописний текст з правками та вставками, що утруднюють прочитання

-//-

7-20

1.1.9

Складання заголовків справ:

   

1.1.9.1

управлінської документації

1 заголовок

1-94

1.1.9.2

на особові справи

10 заголовків

4-80

1.1.10

Складання внутрішніх описів документів у справах:

   

1.1.10.1

з управлінською документацією

1 заголовок

0-78

1.1.10.2

у комплексах особових справ, історій хвороб та аналогічних матеріалів

-//-

3-87

1.1.11

Систематизація карток на справи:

   

1.1.11.1

за структурною і предметно-тематичною ознаками

10 карток

1-47

1.1.11.2

за номінальною, хронологічною ознаками або за алфавітом

-//-

0-97

1.1.12

Редагування заголовків справ:

   

1.1.12.1

з частковим перегляданням справ

10 заголовків

4-00

1.1.12.2

без переглядання справ

-//-

2-33

1.1.13

Розброшуровування неправильно сформованих справ, вилучення скріпок

1 справа

0-72

1.1.14

Підшивання справ:

   

1.1.14.1

з управлінською, творчою, науково-технічною текстовою документацією

1 одиниця зберігання

1-12

1.1.14.2

з нестандартними аркушами графічною документацією

-//-

3-00

1.1.15

Розміщення справ, що не підлягають підшиванню, у папки з клапанами

-//-

0-72

1.1.16

Нумерація аркушів у справах:

   

1.1.16.1

обсягом до 150 аркушів

-//-

2-33

1.1.16.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

2-33

1.1.16.3

не стандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ

100 аркушів

5-58

1.1.17

Перенумеровування аркушів у справах:

   

1.1.17.1

обсягом до 150 аркушів

-//-

3-44

1.1.17.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

2-65

1.1.17.3

не стандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ

100 аркушів

6-47

1.1.18

Перевіряння нумерації у справах:

   

1.1.18.1

обсягом до 150 аркушів

-//-

0-99

1.1.18.2

обсягом до 50 аркушів

50 аркушів

0-96

1.1.18.3

не стандартних за форматом і якістю аркушів розшитих справ

100 аркушів

2-33

1

2

3

4

1.1.19

Оформлення обкладинок справ або титульних аркушів:

   

1.1.19.1

при наявності друкарської обкладинки або титулу установи

1 обкладинка

0-83

1.1.19.2

при відсутності друкарської обкладинки або титулу установи

-//-

1-17

1.1.19.3

особових справ

10 обкладинок

4-14

1.1.20

Вклеювання титульних і засвідчувальних аркушів

10 аркушів

2-57

1.1.21

Систематизація справ усередині фондів установ

10 одиниць зберігання

1-17

1.1.22

Проставлення архівних шифрів на обкладинках справ

   

1.1.22.1

без проставлення штемпелів

-//-

1-69

1.1.22.2

з проставленням штемпелів

-//-

2-10

1.1.23

Картонування справ

-//-

0-64

1.1.24

Перекартонування справ

-//-

1-17

1.1.25

Написання ярликів

10 ярликів

3-91

1.1.26

Наклеювання ярликів на коробки:

10 ярликів

2-80

1.1.27

Формування в'язок справ, що підлягають зберіганню

10 одиниць зберігання

1-46

1.1.28

Розміщення коробок або в'язок на стелажах

10 коробок

(в'язок)

3-91

1.1.29

Складання описів справ:

   

1.1.29.1

на друкарській машинці

1 заголовок

0-83

1.1.29.2

з унесенням до опису іншомовних слів(латинський шрифт, до 20 знаків іншомовного тексту в кожному заголовку)

-//-

1-46

1.1.29.3

рукописних

10 заголовків

5-83

1.1.30

Складання передмов до описів фондів установ

1 передмова

582-96

1.1.31

Оформлення описів

1 опис

58-30

1.1.32

Систематизація справ, що не підлягають зберіганню, за групами

10 одиниць зберігання

3-67

1.1.33

Складання актів про виділення до знищення тих документів і справ, які не підлягають зберіганню

1 позиція акта

1-46

1.1.34

Формування в'язок справ, що не підлягають зберіганню

10 одиниць зберігання

0-82

1.1.35

Складання переліків(актів, довідок) на відсутні документи установ

1 перелік

116-59

1.1.36

Приймання-здавання справ установ після завершення робіт з упорядкування документів і справ

10 одиниць зберігання

2-10

1.1.37

Складання актів про завершення упорядкування документів і справ

установ

1 акт

116-59

1.1.38

Складання актів про непоправні пошкодження документів

-//-

29-15

 

1

2

3

4

1.1.39

Проведення нарад за підсумками робіт з упорядкування документів установ з керівниками

структурних підрозділів або особами, відповідальними за архів і діловодство установи

1 нарада

87-45

1.1.40

Забезпечення збереженості документів:

   

1.1.40.1

Перевіряння фізичного і санітарно-гігієнічного стану справ, що підлягають прийманню на державне зберігання, з оформленням результатів перевіряння

1 акт на 100 одиниць зберігання

19-41

1.1.40.2

Перевіряння наявності і стану справ в архівному підрозділі установи

-//-

51-87

1.1.40.3

Знепилювання справ

100 одиниць зберігання

5-83

1.1.40.4

Дострокове приймання документів НАФ України на державне зберігання:

   

1.1.40.4.1

за період від 1 до 5 років

-//-

1682-42 (додаток 1)

1.1.40.4.2

за період від 5 до 10 років

-//-

3322-70 (додаток 1)

1.1.40.4.3

за період від 10 до 15 років

-//-

4961-72

(додаток 1)

1.1.40.4.4

Прийом документів на державне зберігання

-//-

39-06

1.1.40.4.5

Видача документів із архівосховища під час використання

-//-

39-06

1.1.40.5

Депоноване зберігання документів, що не належать державі:

   

1.1.40.5.1

за один рік

-//-

Ціна встановлю-ється за розрахунком

(додаток 2)

1.1.41

Підготовка номенклатур справ установ:

   

1.1.41.1

проведення організаційної роботи в установах

1 установа

46-64

1.1.41.2

складання планів робіт з розроблення номенклатур справ установ

1 план

58-30

1.1.41.3

розроблення схем побудови номенклатур справ установ

1 схема

174-89

1.1.41.4

визначення наукової і практичної цінності документів з метою встановлення строків їх подальшого зберігання:

   

1.1.41.4.1

з поаркушним перегляданням

 

1 одиниця зберігання

2-33

1.1.41.4.2

без поаркушного переглядання справ

10 одиниць зберігання

5-31

1.1.41.5

складання заголовків справ і документів

1 заголовок

1-92

1.1.41.6

групування документів за ознаками формування справ

10 документів

2-92

 

1

2

3

4

1.1.41.7

систематизація карток на справи з заголовками:

   

1.1.41.7.1

за структурною і тематичною ознаками

10 карток

1-46

1.1.41.7.2

за номінальною, хронологічною ознаками або алфавітом

-//-

0-69

1.1.41.8

редагування заголовків

10 заголовків

4-66

1.1.41.9

погодження статей номенклатур справ з установами

1 стаття

0-73

1.1.41.10

індексування статей номенклатур справ

10 статей

3-67

1.1.41.11

складання вказівок про застосування номенклатур справ

1 вказівка

174-89

1.1.41.12

оформлення номенклатур справ

1 номенклатура

58-30

1.1.42

Погодження документів з питань організації діловодства і архівної справи:

   

1.1.42.1

номенклатур справ

1 стаття номенклатури

0-59

1.1.42.2

описів справ

1 стаття опису

0-26

1.1.42.3

актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню

1 позиція акта

0-59

1.1.43

Надання консультаційно-практичної допомоги працівникам діловодства:

   

1.1.43.1

у державній архівній установі

1 консультація

14-57

1.1.43.2

в установі фондоутворювача

-//-

29-15

1.1.43.3

за телефоном

-//-

2-92

1.1.44

Участь працівників архівних установ у підготовці та проведенні нарад і семінарів з питань роботи служб діловодства та архівних підрозділів установ

1 нарада

(семінар)

291-48

 

1.2. Роботи та послуги з технічного оформлення робіт

1.2.1

Роботи по набору текстів

   

1.2.1.1

I група (до 700 символів)

1 аркуш

21,79

1.2.1.2

II група (до 1400 символів)

-//-

28,65

1.2.2

III група (до 2100 символів)

1 аркуш

35,47

1.2.2.1

I V група (до2800 символів)

1 аркуш

42,32

       

1.2.3

Звірення документів після надрукування:

   

1.2.3.1

I група складності

1 сторінка

1,93

1.2.3.2

II група складності

1 сторінка

1,93

1.2.4

III група складності

1 сторінка

2,61

 

 

       

1.2.4.1

Замовлення відомостей телефоном (оформлення заяв за телефонним запитом)

1 заява

9,43

1.2.4.3

Оформлення заяв за запитами громадян, що не потребує додаткового вивчення

-//-

1,86

1.2.5

Що потребує додаткового вивчення

1 заява

9,28

1.2.5.1

Видача замовлень, складання актів про виконання робіт

1 замовлення

1,56

1.2.5.2

Надання доступу до справ фонду

1 справа

21,24

1.2.6.

Консультування про склад і зміст документів,що зберігаються в інших архівах, та з інших питань аналогічного характеру, усне (до 1 академічної години)

1 академічна година

37,40

1.2.6.1

Що потребує додаткового вивчення питання

1 академічна година

69,96

 

2. Роботи (послуги) із забезпечення збереженості архівних документів

з паперовою основою

 

2.1. Роботи (послуги) з реставрації, ремонту та консерваційно-профілактичного оброблення документів, друкованих видань і мікрофільмів, копій документів страхового фонду

2.1.1

Ремонт документів:

   

2.1.1.1

складний

-//-

3-91

2.1.1.2

дрібний

-//-

0-19

2.1.2

Ремонт друкованих видань:

   

2.1.2.1

газет:

   

2.1.2.1.1

формат 25 х 40 см

1 аркуш

0-29

2.1.2.1.2

формат, що перевищує 25 х 40 см

-//-

0-58

2.1.2.2

книг, журналів

-//-

0-17

 

2.2. У сфері забезпечення збереженості архівних документів

(палітурні та картонажні роботи):

2.2.1

Оправлення справ у суцільнокроєну картонну обкладинку чи цупкий папір

-//-

2-33

2.2.2

Підшивання справ:

   

2.2.2.1

що містять до 25 арк.

-//-

0-99

2.2.2.2

що містять до 50 арк.

-//-

1-46

2.2.2.3

що містять до 100 арк.

-//-

2-33

2.2.2.4

що містять до 150 арк.

-//-

3-50

2.2.2.5

що містять понад 150 арк. або з нестандартними сторінками

-//-

4-66

 

3. Роботи (послуги) у сфері використання відомостей,

що містяться в архівних документах

 

3.1. Роботи (послуги) з використання архівних документів

3.1.1

Тематичне виявлення документів:

   

3.1.1.1

Відбір справ за описами(каталогами)при тематичному виявленні

   

3.1.1.1.1

машинописними

10 заголовків

0-35

3.1.1.2

Виявлення документів за справами:

   

3.1.1.2.1

машинописний, рукописний розбірливий текст

1 одиниця зберігання до 150 аркушів

4-66

3.1.2

Виконання запитів(без вартості робіт із виявлення документів та вартості поштових послуг)

   

3.1.2.1

громадян:

   

3.1.2.1.1

за документами архіву

1 запит

174-89

 

 

1

2

3

4

3.1.2.2

юридичних осіб:

   

3.1.2.2.1

за документами архіву

-//-

524-66

3.1.3

Виконання тематичних запитів про встановлення(підтвердження) окремих фактів подій, відомостей

При відсутності у заявника точних пошукових даних про дату, місце події (факту) вартість робіт збільшується на 1 грн. 37 коп. за додатковий перегляд архівних документів за кожний рік, місце події.

-//-

29-15

3.1.4

Підготовка довідок з видачею архівних довідок про встановлення підтвердження) майнових прав(без вартості робіт із виявлення документів.)

1 архівна довідка

17-49

3.1.5

Підготовка тематичних комплектів документів:

без вартості робіт з виявлення документів та виготовлення копій документів.

   

3.1.5.1

комплект до 30 копій

1 комплект

87-45

3.1.6

Надання архівних документів для користування в читальному залі:

   

3.1.6.1

справи

1 справа

7-58

3.1.6.2

описів

1 опис

1-74

 

3.2. Роботи (послуги) з виготовлення копій документів з паперовими або плівковими носіями, цифрових, на копіювально-розмножувальних апаратах

3.2.1

Надання архівних документів для копіювання технічними засобами державних архівних установ:

1 документ

58-30

 

81-66

3.2.2

Виготовлення одиничних копій з архівних документів на електрографічних апаратах:

   

3.2.2.1

складні

1 копія

0-23

3.2.2.2

прості

10 копій

0-59

3.2.3

Копіювання на папері машинописних, рукописних чи друкованих оригіналів електрографічним способом, розміром до 21 х 30 см (ф. А-4)

10 сторінок копії

1-28

 

3.3. Наукове консультування

3.3.1

Наукове консультування з історії питання, історичної епохи або періоду про персоналії, склад і зміст документів, що зберігаються в інших державних архівах, та з інших питань аналогічного характеру:

   

3.3.1.1

усне:

   

3.3.1.1.1

що не потребує додаткового вивчення питання

тривалість консультації до 1 академічної години

19-23

1

2

3

4

3.3.1.1.2

що потребує додаткового вивчення питання

-//-

58-30

3.3.1.2

з підготовкою письмової відповіді(інформаційного документа)

Дата публікації: 28.08.2013   Кількість переглядів: 85