Про присвоєння поштової адреси земельній ділянці для будівництва індивідуального гаража по вул. Перемоги, 34

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я


від  18.05.2017                                                                                №  81
    
Про присвоєння поштової адреси
земельній ділянці для будівництва
індивідуального гаража по вул. Перемоги, 34

Розглянувши заяву Завади В.І. від 24.04.2017 року, витяг з рішення Жашківської міської ради від 11.04.2017 №18-52/VII, акт обстеження земельної ділянки по вул. Перемоги, 34 від 28.04.2017 та керуючись Порядком присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна на території Жашківської міської ради, затвердженим рішенням виконавчого комітету від 22.05.2014, ст.ст. 31, 53 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Жашківської міської ради
                                                                                                      

В И Р І Ш И В:

1.    Присвоїти наступну поштову адресу земельній ділянці, яка надана Заваді Василю Івановичу для будівництва індивідуального гаража:  вулиця Перемоги, 34-а  м. Жашків Черкаської області.

2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.Міський  голова                                                        І. Цибровський


ПОГОДЖЕНО:
Начальник
відділу юридичного забезпечення -юрисконсульт                             В. Куровська