Про погодження намірів Добровольського І. А. щодо будівництва нежитлової будівлі по вул. Лікарняній, 30 м. Жашкова від 20.04.2017

ЖАШКІВСЬКА  МІСЬКА  РАДА   ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від  20.04.2017                                                                                      № 56

Про погодження намірів Добровольського І. А.
щодо будівництва нежитлової будівлі
по вул. Лікарняній, 30 м. Жашкова


Розглянувши заяву Добровольського Ігоря Анатолійовича від 31.03.2017 року, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 03.03.2017 року №81723535, інші документи на 3 аркушах та відповідно до пп. 9 власних повноважень ч.1 ст.31, ст. 53 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 8 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та державних будівельних норм ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень», виконавчий комітет Жашківської міської ради
                                   

ВИРІШИВ:

1.    Погодити наміри Добровольського Ігоря Анатолійовича  на будівництво нежитлової будівлі по вул. Лікарняній, 30 м. Жашкова Черкаської області.

2.    Добровольському І.А. звернутися до виконавчого комітету із заявою про укладення  договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури перед отриманням даного рішення.

3.    Виконавчому комітету міської ради не пізніше п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника укласти договір про   пайову участь у створенні і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури, але до прийняття об’єкта в експлуатацію.

4.    Якщо будівництво об'єкту не розпочато впродовж двох років  від дня   прийняття, дане рішення  втрачає чинність.

5.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету Тернавську О.В.


Міський голова                                                                          І. Цибровський

ПОГОДЖЕНО:
Начальник
відділу юридичного забезпечення - юрисконсульт                                                В. Куровська